Zapraszamy do kontaktu z nami

Właściciel firmy
Zenon Misiorny
z.misiorny@chlodniamisiorny.pl
+48 604 378 267

Kierownik zakładu
Dawid Misiorny
d.misiorny@chlodniamisiorny.pl
+48 723 499 254

Dział usługi
Dawid Misiorny
usluga@chlodniamisiorny.pl
+48 723 499 254

Księgowość
Lidia Misiorna
ksiegowosc@chlodniamisiorny.pl


Skontaktuj się

P.P.H.U. Zenon Misiorny
Chłodnia Składowa
Mórkowo 29, 64-111 Lipno
tel. +48 65 5340 111
fax. +48 65 5340 532
NIP: 697-145-03-35
REGON: 411032631

info@chlodniamisiorny.pl